ضدخوردگی Necotect

ماده ضدخوردگی یا ماده کاهش دهنده سرعت خوردگی ماده‌­ای است که چنانچه به مقدار اندک به محیطی وارد شود، می­تواند سرعت پیشرفت خوردگی را به میزان قابل ملاحظه­‌ای کاهش دهد. به عبارت دیگر مواد ضدخوردگی موادی هستند که به نحوی با محیط خورنده و یا سطح فلز تعامل می‌نمایند که به سطح خورده شونده درجه‌ای از حفاظت بدهند. مواد ضدخوردگی از طریق افزایش قطبیت آندی و یا کاتدی، کاهش حرکت و یا نفوذ یون‌ها به سطح فلزی و یا افزایش مقاومت الکتریکی سطح فلزی سرعت خوردگی را کاهش می‌­دهند.در خطوط لوله انتقال نفت خام و گاز ترش به منظور کاهش میزان خوردگی لوله­‌های انتقال از نوعی از مواد ضدخوردگی استفاده می­‌شود که بصورت مداوم به سیال درون لوله تزریق شده و از طریق ایجاد یک فیلم در جدار داخلی لوله، خوردگی را کاهش می­‌دهد. این ماده که بر پایه ایمیدازولین ساخته می‌­شود ، نیز یکی دیگر از محصولات این واحد خواهد بود.

ویژگی‌های مطلوب این ماده عبارتند از:

کارایی فیلم محافظ تشکیل شده در شرایط داخل خط لوله (سرعت سیال، دما، فشار، ذرات معلق و سایر موارد).

قابلیت انبارداری در شرایط معمول و بدون نیاز به ایجاد شرایط خاص

سهولت استفاده در سایت مصرف کننده

خصوصیات فیزیکی در حد نیاز (نقطه اشتعال، نقطه ریزش، نقطه انجماد، ویسکوزیته و ...)